Het Non Kozakkenkoor

 

Home

Het Non Kozakkenkoor is een mannenkoor geworteld in Lent, gemeente Nijmegen. Het koor is op 6 september 1986 opgericht door een groep “Lentse” vrienden.

Door de jaren heen is het Non kozakkenkoor gegroeid van 15 naar 74 leden afkomstig uit de hele regio, maar de vriendschappelijke onderlinge band is nog steeds één van de wezenskenmerken van het koor.

De naam Non Kozakkenkoor is destijds met een knipoog gekozen en hoewel het koor ook wel een aantal Slavische liederen zingt, heeft het verder een breed en voor het grootste deel meerstemmig repertoire. In het menu staat een verwijzing naar het repertoire aangegeven.

Het Non Kozakkenkoor streeft er naar een aantal malen per jaar op te treden, waarbij een optreden in een verzorgingshuis of andere sociale instelling in het voorjaar en de deelname aan het traditioneel Kerstconcert in Lent vaste programmapunten zijn.