volgend optreden

Winterconcert

Het Non Kozakkenkoor treedt zondag 16 december 2018 op in de R.K. kerk te Lent samen met andere koren met voornamelijk Kerstliederen. Het concert begint om 14.00 uur ???

Huissen bij kaarslicht

Het Non Kozakkenkoor treedt zaterdag 8 december 2018 op in Huissen samen met andere koren in "Huissen bij kaarslicht". De optredens beginnen om 18 uur.