De dirigent De begeleiding

 

Peter Rohde is vanaf de oprichting dirigent van het Non Kozakkenkoor. Hij is een echte autodidact wat muziek betreft.
Naast het Non Kozakkenkoor is hij ook dirigent van het gemengd koor Young at heart. Met beide koren heeft hij een aantal succesvolle optredens gekend.

Luca Consoli is aangesteld als vervanger van onze eerste dirigent. In voorkomende gevallen vervangt hij ook Peter Rohde bij Young at Heart.

 

Maarten Baneke is de vaste begeleider op de piano van het Non Kozakkenkoor.

Paul Koreman treedt op als vervangende pianist in het geval dat Maarten Baneke verhinderd is.